Головний козир США

Процеси глобальних змін у світі, пов’язані з перерозподілом потенціалів впливу між геополітичними центрами сили, розвиток глобальної кризи і розпочатий перехід людства до нового технологічного укладу на тлі досить нерівномірного розвитку окремих держав і їхніх спільнот, призвели до істотного загострення військової напруженості в світі.

Провідні у військовому відношенні країни Заходу, а також США, змушені деякою мірою скорочувати військові бюджети у зв’язку з пережитою ними кризою. Поряд з цим вони прагнуть наростити потенціал своїх збройних сил за рахунок зосередження зусиль на найбільш проривних військово-технічних напрямках. Найбільш активну військово-технічну політику в галузі розвитку засобів збройної боротьби проводять американці. Це дозволяє їм підтримувати своє військово-технічну перевагу практично відносно всіх держав світу.

США за рівнем розвитку військових технологій у цілому випереджають всі країни світу на п’ять — десять років. Найважливішими особливостями військово-технічної політики американців, що дозволяють їм досягти і утримувати військово-технічну перевагу, є:

• прийняття спеціальних заходів, що забезпечують у разі потреби швидке відтворення військового науково-технічного потенціалу та військово-промислової бази періоду холодної війни;

• нарощування науково-технічного доробку в інтересах створення перспективних озброєнь у вигляді відпрацьованих конструктивно-схемних рішень, технологій основних підсистем і модельних пророблень різних варіантів побудови на їхній основі нових систем зброї;

• забезпечення багатоваріантності у розвитку озброєнь і можливості у відносно короткі терміни створити новітні системи зброї у разі появи у потенційних супротивників нових видів ОВТ;

• скорочення кількості програм створення нової зброї, прийняття рішення на повномасштабну розробку, виробництво і розгортання систем зброї лише в тих випадках, коли такі системи призводять до якісного приросту бойової ефективності, а існуюча зброя не в змозі з прийнятною ефективністю вирішувати нові завдання;

• подовження порівняно із запланованими термінами знаходження на озброєнні систем ОВТ за рахунок їхньої модернізації;

• надання особливого значення процесам військово-цивільної інтеграції, розробки і використання комерційних технологій і продукції подвійного застосування;

• всебічний розвиток міжнародного співробітництва у галузі проведення військових НДДКР, розробки і виробництва перспективних ОВТ.

Особлива увага приділяється досягненню багатофункціональності ОВТ шляхом додавання ним можливостей щодо комплексного вирішення бойових завдань.

Виключне значення надається досягненню військово-технічної раптовості за рахунок несподіваної для ймовірного противника появи на озброєнні військ нових зразків і систем зброї, що володіють більш високими показниками по ефективності і реалізують нові способи бойового застосування.

Для досягнення переваги і раптовості у військово-технічній галузі першорядне значення США надають створенню обширного науково-технічного доробку, що включає базові (фундаментальні та прикладні) дослідження військової спрямованості, пошукові розробки і розробки перспективних (критичних) технологій.

Такий розвиток у сучасних умовах супроводжується появою в системах зброї нового бойового ефекту, завдяки якому можливості сторони, що має технологічний відрив, різко підвищуються навіть за наявності у протиборчої сторони зброї і військової техніки з порівнянними тактико-технічними характеристиками.

Ключове значення надається підготовці науково-технічних передумов для раптового або випереджаючого створення якісно нових систем зброї, які радикально змінюють сам характер збройної боротьби.

Велика увага приділяється створенню зброї на нових фізичних принципах (ЗНФП), насамперед променевої, здатної кардинальним чином змінити характер війни. Так, на озброєння ВМС США прийнята перша в світі лазерна установка для вирішення завдань ППО корабельних з’єднань.

Активно в США ведуться дослідження і розробки нелетальної зброї. Створюються хімічні речовини, що руйнують метали і гумові покриття, а також клейкі пінисті речовини, що перешкоджають пересуванню особового складу та ОВТ.

Зразки апаратури, що створені та пройшли випробування в гарячих точках, генерують потужні акустичні звукові хвилі ультразвукового та інфразвукового діапазонів, які впливають на мозок людини і порушують фізіологічні функції організму. Розробляються засоби дистанційного присипляючого впливу на людей.

Для ураження техніки передбачається використання генераторів електромагнітного імпульсу (ЕМІ), замикачів ліній електропередачі, хімічних речовин (клейких, роз’їдаючих, ковзаючих, засмічуючи та ін.). Наприклад, розпорошення за допомогою аерозольних бомб у районах розміщення бойової техніки спеціальних хімічних речовин, може призвести до виведення з ладу або зупинки двигунів літаків, танків та іншої техніки через загустіння палива, втрати мастилами своїх властивостей, руйнування гумотехнічних виробів та інших елементів.

У США ведуться дослідження можливостей створення геофізичної (вплив на геофізичні процеси) і метеорологічної (вплив на атмосферні процеси), психотронної та інших видів зброї. Інтенсивно йдуть дослідження по впливу на геосферу (іоносферу і магнітосферу), які, на думку зарубіжних фахівців, вплинуть на умови проходження радіосигналів, підвищать ефективність своїх систем радіозв’язку, радіорозвідки, радіонавігації, РЕП і дозволять придушувати подібні засоби протиборчої сторони.

Вивчаються також можливості штучної зміни клімату в окремих регіонах світу. У майбутньому на цій основі шляхом трансформації деяких клімато-утворюючих елементів атмосфери можливі розробки кліматичної зброї.

Не залишається поза увагою американських дослідників і гідросфера. Перспективним способом впливу на водні маси розглядається використання їхніх акустичних і електромагнітних властивостей з метою придушення підводних систем зв’язку, висвітлення обстановки, навігації і наведення зброї. Значущі для військової справи результати в цій області можуть з’явитися вже в 20-х роках нового століття.

Серед перспективних слід відзначити і створення в США технологій автоматичного виявлення, розпізнавання та автономного наведення засобів ураження на задані наземні, надводні та повітряно-космічні цілі по їхньому зображенню (і іншим сигнатурам) з точністю, що забезпечує пряме попадання.

Створюються в США системи, що забезпечують перевагу в інформаційній боротьбі. Ці засоби, що комплексують досягнення американців у галузі кібернетики, інформатики, зв’язку, способах збору, аналізу й обробки розвідувальної інформації і високошвидкісної їхньої передачі, дозволять при збереженні своєї системи бойового управління, зруйнувати систему управління противника. Такі засоби вже надходять на озброєння підрозділів і частин інформаційної війни. На думку фахівців вони дозволять порушувати або зривати управління військами (силами) і зброєю ймовірного противника шляхом придушення інформаційних каналів засобами РЕБ, впровадження в канали передачі даних бойових вірусів, неправдивої інформації, перевантаження інформаційних мереж великим обсягом суперечливих даних, що вводять противника в оману.

Інтенсивні роботи ведуться і по створенню систем дистанційного впровадження бойових комп’ютерних вірусів, які при їхньому введенні, наприклад, через радіоканали та лазерні лінії зв’язку між центральними ЕОМ і терміналами користування, будуть здатні вивести з ладу системи управління військами (силами) різних рівнів. У перспективі можливе здійснювати ураження систем бойового управління, зв’язку, їхнього комп’ютерного забезпечення та джерел живлення виключно електронними засобами замість вогневих ударних.

Поряд із підвищенням безпеки своїх інформаційних структур, США ведуть роботи зі створення єдиної глобальної інформаційної системи Міністерства оборони, яка повинна забезпечити автоматично і в реальному масштабі вирішення завдань стратегічного, оперативного та тактичного рівня. За допомогою цієї системи передбачається в майбутньому здійснювати руйнування задуму операцій противника, розвідка використовуваних їм інформаційних мереж, сил і засобів.

Таким чином, на базі нових науково-технологічних заділів і технологій створюються глобальні бойові інформаційно-керуючі системи, комплекси вогневого та електронного ураження для всіх видів збройних сил, які призначені для залякування супротивника в мирний час і забезпечення при необхідності швидкої перемоги у військових конфліктах і війнах з використанням звичайної зброї.

admin

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *