Україна 12-та на пострадянському просторі за кількістю військових витрат

ЦАМТО продовжує публікацію матеріалів по світовим військовим витратам. Нижче наведена оцінка військових витрат країн на пострадянському просторі за період 2007-2014 рр.

Країни на пострадянському просторі в регіональному аспекті з військових витрат займають п’яте місце, поступаючись Північній Америці, АТР, Західній Європі та Близькому Сходу.

Військові витрати країн на пострадянському просторі в 2014 році склали 77,960 млрд дол. (4,71% від загальносвітових витрат).

На початку даного періоду військові витрати країн на пострадянському просторі зростали дуже швидкими темпами (до 2008 року включно).

Щорічне зростання військових витрат у 2008 році (в порівнянні з 2007 роком) склало + 20,54%.

Світова економічна криза суттєво позначилася на динаміці зростання військових витрат країн на пострадянському просторі, але це зниження було короткочасним. У 2009 році обсяг військових витрат знизився на 13,82% в порівнянні з 2008 роком. Період «депресії» тривав 2 роки. В абсолютних величинах щорічний обсяг військових витрат країн цього регіону вже в 2011 році склав 63,535 млрд дол., що в номінальному вираженні істотно вище показника докризового 2008 року (54,613 млрд дол.). Надалі зростання продовжилося і в 2014 році обсяг військових витрат регіону досяг 77,960 млрд дол.

Динаміка зміни показника частки військових витрат у відсотках від ВВП за розглянутий період мала різноспрямований характер.

Частка військових витрат у відсотках від ВВП країн на пострадянському просторі за аналізований період склала: у 2007 році — 2,52%, в 2008 році — 2,40%, в 2009 році — 2,74%, в 2010 році — 2,56 %, в 2011 році — 2,78%, в 2012 році — 2,84%, в 2013 році — 2,66% і в 2014 році — 2,30%.

Сукупний ВВП країн на пострадянському просторі в 2007 році склав 1795,2 млрд дол., У 2008 році – 2277,2 млрд дол., у 2009 році – 1719,2 млрд дол. (дуже різкий спад), в 2010 році – 2015,1 млрд дол., у 2011 році – 2284,2 млрд дол., у 2012 році — 2584 млрд. дол., у 2013 році – 2951,9 млрд дол., у 2014 році — 3393,9 млрд дол.

Загальний сукупний ВВП країн на пострадянському просторі в 2007-2014 рр. склав 19020,8 млрд дол.. Усереднена частка військових витрат у відсотках від ВВП за той же період склала 2,59%.

Дані з військових витрат і ВВП наведені в поточних доларах США по кожному конкретному році.

У 2008 році в порівнянні з 2007 роком сукупне зростання оборонних витрат країн на пострадянському просторі склав + 20,54% і досяг 54,613 млрд дол., у 2009 році: -13,82% (47,065 млрд дол.), В 2010 році : + 9,44% (51,507 млрд дол.), в 2011 році: + 23,35% (63,535 млрд дол., самий різкий приріст за аналізований період), в 2012 році: + 15,32% (73,272 млрд дол.), в 2013 році: + 7,14% (78,500 млрд дол.), в 2014 році: -0,69% (77,960 млрд дол.).

У цілому за 2007-2014 рр. витрати на оборону країн на пострадянському просторі склали 491,761 млрд. дол.

Найвищий часткової показник співвідношення витрат на оборону у відсотках від ВВП по періоду 2007-2014 рр. мають Грузія — 4,96% (для довідки: у 2007 році — 9,23%, в 2008 році — 7,82%), Азербайджан (4,96%) і Вірменія (4,60%).

Показник в межах від 3% до 4% має Узбекистан (3,80%).

Показник від 2% до 3% має Росія (2,85%).

Показник від 1% до 2% мають: Білорусь (1,31%), Казахстан (1,16%), Киргизія (1,57%), Латвія (1,23%), Литва (1,01%), Таджикистан (1,54%), Україна (1,11%) і Естонія (2,00%).

Решта країн має показник менше 1%: Молдавія (0,38%) і Туркменістан (0,89%).

У даний регіон включені 15 країн: Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизія, Латвія, Литва, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Україна та Естонія.

Більш докладний матеріал з великою кількістю таблиць і діаграм буде представлений в «Щорічнику ЦАМТО-2015: статистика та аналіз світової торгівлі зброєю», який буде опублікований на сайті ЦАМТО наприкінці листопада — початку грудня 2015 року.

admin

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *